Uwaga! To jest strona archiwalna. Nowe informacje znajdziesz na diecezja-torun.pldziś:
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej87-100 Toruń
Plac Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1

e-mail
strona www

Furta:
tel. (056) 622 33 43, (056) 658 46 05
Rektorat:
tel. (056) 621 94 55, (056) 658 46 90
Sekretariat:
tel. (056) 658 46 25, tel/fax (056) 622 75 04

sekretariat_wsd@diecezja.torun.pl
Dyrektor ekonomiczny:
tel. (056) 658 46 31, 0 603 123 166
Konto:
49 1240 1936 1111 0000 1322 0453

Rektor:
ks. prał. Krzysztof LEWANDOWSKI
dr teologii, adiunkt UMK w Toruniu

Wicerektor:
ks. dr Marcin STANISZEWSKI wicerektor ds. wychowania alumnów

Ojcowie Duchowni:
ks. prał Roman SADOWSKI, dr teologii
ks. Sławomir WITKOWSKI, mgr teologii

dyrektor ekonomiczny:
ks. kan. Piotr IGIELSKI, mgr teologii

sekretariat:
s. Chrystiana ZAWADZKA CSDP e-mail
sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-13.00 i 14.00-17.00

Spowiednicy:
ks. kan. mgr Krzysztof BADOWSKI
o. Feliks DZIADCZYK SJ
ks. kan. Józef KLAPISZEWSKI
ks. prał. Kazimierz PIASTOWSKI
ks. kan. Jan ROPEL
ks. prał Roman SADOWSKI

KOMISJA DS.ZARZĄDU MAJĄTKIEM SEMINARYJNYM:
ks. protonotariusz ap. mgr Tadeusz NOWICKI
ks. prał. Stanisław MAJEWSKI
ks. prał. mgr Kazimierz PIASTOWSKI

Księża mieszkający w Seminarium:
ks. Tomasz DUTKIEWICZ, dr filozofii,
ks. kan. Dariusz KOTECKI, dr hab., lic. nauk biblijnych, dr teologii,
ks. ks. kan. Mirosław MRÓZ, dr hab. prof. UMK teologii, dr filozofii,
ks. kan. Marian SZUDROWICZ, mgr lic. teologii,

Seminarzyści
Ogólna liczba: 97 alumnów
Rok I 16 alumnów Rok IV 10 lektorów
Rok II 13 alumnów Rok V 13 akolitów
Rok III 6 alumnów Rok VI 13 diakonów

Instytucje związane z Seminarium
Biblioteka Diecezjalna
dyrektor: ks. dr Bogusław DYGDAŁA
www.biblioteka.diecezja.torun.pl - biblioteka@diecezja.torun.pl

Diecezjalne Dzieło Powołań strona www
odpowiedzialny: ks. dr Marcin STANISZEWSKI, tel. 658-46-46

Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej
moderator: ks. dr Marcin STANISZEWSKI
87-100 Toruń, Plac Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1
tel. (056) 658-46-46
© Diecezja Toruńska