dziś:

Bł. Matka Maria Karłowska

beatyfikacja bł. Matki Marii Karłowskiej


z podziękowaniem za beatyfikacje


Honorowy Obywatel Torunia

W piątym roku swego istnienia Diecezja Toruńska przeżywała wielką radość z wyniesienia na ołtarze pierwszej błogosławionej. 6 czerwca 1997 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w niepowtarzalnej atmosferze przepięknej górskiej scenerii pod Wielka Krokwią w Zakopanem, Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Matki Marii Karłowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, tej, która mówiła o sobie: "Jestem służebnicą Jezusa Ukrzyżowanego".

Maria Karłowska urodziła się 4 września 1865 r. w rodzinnym majątku w Słupówce (obecnie Karłowo) w Wielkopolsce, następnie wraz z rodziną przeniosła się do Poznania, gdzie uczęszczała na pensję. Wcześnie rozpoczęła działalność charytatywną, podczas której zetknęła się z problemem prostytucji. W 17. roku życia Maria złożyła ślub dozgonnej czystości. Założyła Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, którego zadaniem było wychowywanie dziewcząt z patologicznych środowisk. W poszukiwaniu zbłąkanych owieczek matka założycielka docierała nawet do nielegalnych domów publicznych. Pierwszy dom zgromadzenia, działający początkowo w prywatnym mieszkaniu, a później przeniesiony na poznańskie Winiary, spotkał się z uznaniem władz pruskich i został zarejestrowany w 1884 r. 13 kwietnia 1909 r. zgromadzenie zostało formalnie zatwierdzone na prawie diecezjalnym jako "Instytut Dobrego Pasterza od Opatrzność Boskiej". Otworzono nowe placówki, które utrzymywały się z pracy sióstr i wychowanek. Maria Karłowska zmarła 24 marca 1935 r. w Pniewitem. Jej doczesne szczątki przewieziono do Jabłonowa Pomorskiego, gdzie złożono je w kaplicy domu generalnego sióstr pasterek.

6 września 1997 r. w toruńskiej katedrze odbyła się uroczystość dziękczynienia za dar pierwszej błogosławionej Diecezji Toruńskiej Matki Marii Karłowskiej. Mszę św. sprawowało około 100 kapłanów, wśród nich nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, abp Tadeusz Gocłowski - metropolita gdański, abp Edmund Piszcz - Metropolita Warmiński, bp lubelski Ryszard Karpiński oraz pasterze toruńscy: bp. Andrzej Suski i bp. Jan Chrapek. W nabożeństwie wzięła udział liczna grupa sióstr pasterek. Przełożona generalna s. Gaudiosa Dobrska podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali proces beatyfikacyjny, następnie wręczyła abp. Józefowi Kowalczykowi relikwie Błogosławionej. Po Mszy św., w TCC, któremu patronuje Matka Maria Karłowska, odsłonięto obelisk z poświęconą jej tablicą pamiątkową, na której wyryto słowa bł. Marii: "Miłość miłosierna jest mocą słabych, uzdrowieniem chorych, pociechą strapionych, pomocą potrzebujących". TCC jako instytucja kontynuuje w diecezji dzieło, jakie zapoczątkowała bł. Matka Maria Karłowska: karmi, ubiera, daje schronienie, leczy i dodaje wiary w siebie.

W Jabłonowie Pomorskim odnowiono kaplicę zakonną i dokonano jej poświęcenia, nadając sanktuarium imię Matki Marii Karłowskiej. W uroczystości uczestniczył Prymas Polski kard. Józef Glemp.

Radość z wyniesienia na ołtarze Pierwszej Błogosławionej Diecezji Toruńskiej znalazła wyraz w pielgrzymce diecezjalnej, która 15 lutego 1998 r. wyruszyła do Rzymu. Około 600 wiernych, pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego i bp. Jana Chrapka, z udziałem Marszałek Senatu RP Alicją Grześkowiak oraz delegacje: władz miasta, polityków, przedstawicieli nauki i kultury, spotkało się w Watykanie z Ojcem Świętym na audiencji generalnej i prywatnej. 19 lutego, w dniu 525. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego przedstawiciele władz miasta wręczyli Ojcu Świętemu dyplom Honorowego Obywatela Torunia, okolicznościowy srebrny medal z podobizną Jego Świątobliwości oraz replikę znanego portretu Mikołaja Kopernika z konwalią. Ojciec Święty Jan Paweł II, witając pielgrzymów powiedział m. in.: "(...) Sprawiliście mi wielką radość tymi odwiedzinami, bo ziemia toruńska, a zwłaszcza miasto Toruń są mi znane i drogie. Przybliża mi to miasto przede wszystkim postać wielkiego jej syna - Mikołaja Kopernika (...). Jest on obecny w świadomości wszystkich Polaków, a zwłaszcza mieszkańców Torunia przez Uniwersytet, który nosi jego imię (...). Od dziś czuję się jeszcze bardziej związany z tym miastem i z Wami (...). Wszystkim tu obecnym i całej wspólnocie diecezji toruńskiej z serca błogosławię". Biskup Ordynariusz, dziękując Ojcu Świętemu za ukazanie światu błogosławionej Marii Karłowskiej, ponowił zaproszenie Jego Świątobliwości do złożenia wizyty w grodzie Kopernika. Był to początek wielkich przygotowań diecezjalnych, które zdominowały cały rok 1998, ponieważ Toruń stawał się coraz bardziej realnym punktem na mapie trasy planowanej siódmej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.

Teresa Tylickadodano 2002-10-25

wersja do druku
historia

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Chrapek CSMA

Początki Diecezji - 25 III 1992

Biskupi Toruńscy

Katedra i Patronka Diecezji

Bł. Stefan W. Frelichowski

Następne lata cz. 1

Colloquium Charitativum

Bł. Matka Maria Karłowska

Caritas Diecezji Toruńskiej

Jan Paweł II w Toruniu 7 czerwca 1999 roku

Wielki Jubileusz Roku 2000 cz. 2 - święcenia biskupie

Wielki Jubileusz Roku 2000 cz. 3

10-lecie Diecezji Toruńskiej

Następne lata cz. 2 po papieskiej wizycie

Wielki Jubileusz Roku 2000 cz. 1

Wydział Teologii UMK w Toruniu

Wydarzyło się o wiele więcej ...


znalezionych: 17, strona 1 z 1

© Diecezja Toruńska